24 Ara 2019

Bölgesel Gelişim Stratejilerinde Tasarım Ekosistemleri İTÜ’de Konuşuldu

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Marka Patent, Bilişim Vadisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Mesleki Kuruluşu ile bölgesel ekonomilere yoğunlaşan, Bölgesel Gelişim Stratejilerinde Tasarım Ekosistemleri Konferansı’na ev sahipliği yaptı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

itu-turk-patent-web-2019 (6)
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Vadisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle düzenlenen “Bölgesel Gelişim Stratejilerinde Tasarım Ekosistemleri Konferansı” İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

2 gün süren konferansta tasarım alanında 30’a yakın yerli ve yabancı uzman konuşmacı yer aldı. Sanatta tasarım ve kültür deneyimleri, tasarımcı ve kullanıcı deneyiminin yenilikçi düşünceye etkileri, yaratıcı endüstrilerin ulusal ekonomiye katkıları gibi pek çok önemli konu başlığı tartışıldı. Bölgesel gelişim stratejilerinde tasarım ekosistemleri ve yönelimleri her yönüyle masaya yatırıldı.

Konferansın açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Dünya Tasarım Organizasyonu (WDO) Başkanı Srini Srinivasan, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, ETMK Başkanı ve WDO Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Ersayın’ın katılımları ile gerçekleşti.

itu-turk-patent-web-2019 (4)
“Bakanlık olarak ekosisteme önemli destekler sunduk.”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, konferansın açılış töreninde yaptığı konuşmada bakanlık tarafından tasarım alanında işletmelere verilen desteklerden bahsetti. Dünyaya yön veren, akıllı teknolojiler üreten firmalıların her geçen gün insan odaklı tasarımları daha fazla benimsediklerini kişilerin gerçek ihtiyaçlarını analiz edip hayatlarını kolaylaştıran, sorun çözen ürünler geliştirdiklerini görmekte olduklarını belirten Kacır, şöyle konuştu: “Son dönemde özellikle nitelikli ürün geliştirmede işletmelerin yaşadıkları sıkıntıları ve imkânsızlıkları aşma noktasında tasarım odaklı çözüm üreten birimlere ihtiyaç günden güne artmakta. Bu ihtiyaçlar kurumsal tasarım şirketlerini ön plana çıkartan bir etki yaratmakta. Bakanlık olarak ülkemizdeki bu ihtiyacı giderebilmek amacıyla 2016 yılından itibaren en az 10 tasarım personeli bulunduran ve tasarım faaliyetinde bulunmakta olan yapılara, işletmelere, tasarım merkezi belgesi vererek onların desteklemeye başladık. Kasım ayı sonu itibariyle ülkemizdeki tasarım merkezi sayısı bu şekilde belgelendirdiğimiz işletme sayısı 357’ye ulaşmış durumda. Tasarım Merkezleri’nin nitelikli tasarım üretmesi adına TÜBİTAK yoluyla tasarım projelerini destekliyoruz. TEYDEP destekleme kanalıyla 2008 yılından bu yana tasarım alanındaki 3049 projeye 1.1 milyar lira destekte bulunduk. Bakanlığımıza bağlı KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lerimize yönelik olarak uyguladığımız tasarım ve tasarımcı desteklerinin KOBİ’lerin tasarım desteklerinin artırılması gerekli gördük. Bu kapsamda KOSGEB aracılığıyla 2010 yılından bu yana tasarım desteği kapsamında 142 işletmeye yaklaşık 2 milyon lira destek sağladık. Endüstriyel Tasarım Desteği kapsamında da 1205 işletmeye yaklaşık 5 milyon lira destek ödemesinde bulunduk.”

itu-turk-patent-web-2019 (1)
İTÜ’deki Fikri Ve Sınai Mülkiyet Çalışmaları


Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca ise tasarım odaklı düşüncenin her alanda yayıldığı günümüzde İTÜ’de de çok farklı alanlarda tasarımcıların yer aldığını ve takım çalışmaları yapıldığını söyledi. 2014-2019 yılları arasında İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi üzerinden gerçekleştirilen bazı rakamları paylaşan Karaca, 373 Buluş Bildirim, 165 Türkiye Patent Başvurusu, 28 Türkiye Patent/Faydalı Model Tescili, 78 Uluslararası Patent Başvurusu, 10 adet Uluslararası Patent Tescili yapıldığını, bu verilere ek olarak 6 tasarım tescilimiz bulunduğunu ifade etti. İTÜ’de fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileşmesiyle sonuçlanan çalışmaların da olduğunu söyleyen Karaca, buluşturdukları öğrencileri, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlar doğrultusunda atölye çalışmalarına dahil ederek mezuniyet sonrası iş dünyasına daha hazır bir şekilde katılmalarına imkân sağladıklarını belirtti. Prof. Dr. Karaca, “Tasarımı da içeren bir araştırma ve girişim ekosistemini İTÜ’de yarattık ve bunun tüm Türkiye’ye ve bölgeye örnek olmasını hedefliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

itu-turk-patent-web-2019 (2)
“Genç nüfusa sahip olmamız ekosistemin önemli bir parçası.”


Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı ve WDO Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Ersayın konuşmasında Türkiye ölçeğinde tasarım ekosistemin parçalarından bahsetti. Ersayın, “Tasarım ve tasarım üzerinden kalkınmaya odaklanan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Ülkemizdeki ekosistemin parçalarını aktarmak isterim. Eğitim tarafında 29’u aktif 36 üniversitemiz endüstriyel alanda lisans diploması veriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca desteklenen AR-GE ve tasarım merkezleri var. Diğer tarafta da meslek haklarını savunabilen meslek ve endüstri ağında ara yüz olabilen sivil toplum örgütleri var. 32 yıldır aktif olan bu örgütümüz bu konuda da ekosistemiz içerisinde önemli bir sorumluluk üstleniyor. Ekosistemin bir diğer önemli basamağı da tüketim ve kullanıcı alışkanlıklarını bir disiplin içerisinde yöneten, sorumlu tüketim ve sorumlu üretim ilke ve hedefleriyle problemlere yaklaşan tüketici ve üreticilerin sistemsel yaklaşımlarını planlayan bir akılda ortaya koymak gerekiyor. Genç nüfusumuzda ekosistemin önemli bir parçasını oluşturuyor.” dedi.


itu-turk-patent-web-2019 (3)
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan da, konferansın Türk tasarımının değerlendirilmesi ve etkinliğinin artırılmasına yönelik iş birliği alanları oluşturacağını, ülkemiz tasarım ve tasarımcılarının sürdürülebilir bir şekilde dünya ile rekabet edebilir hale gelmesi ve Türk tasarım kavramının tanınmasına ve yerleşmesine katkı sağlayacağını belirtti.

“İstanbul Dünya Tasarım Başkenti Olmaya Çok Yakın”

Dünya Tasarım Organizasyonu (WDO) Başkanı Srini Srinivasan ise WDO’nun 2015 yılından bu yana yaptığı faaliyetlerden bahsetti. Kaynaklarımızı güzel kullanarak, geleceğimize güzel yaşam alanları bırakmak ve iyi bakmak zorundayız diyen Srinivasan, WDO’nun 2030 yılına kadar 7 ana hedefi olduğunu belirtti. İstanbul’un Dünya Tasarım Başkenti olmaya çok yakın; ama çözülmeyi bekleyen problemleri olduğunu aktaran Srinivasan, yaptığı sunumunda tasarım ekosisteminin öneminden bahsetti. Sürdürülebilirlik, sosyal, ekonomik, ekolojik, dünya görüşü, kentsel ve bölgesel gelişme ve inovasyon tasarım ekosisteminin önemli bileşenleri olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından gerçekleşen oturumlarda, Orta Asya’dan Tasarım ve Kültür Deneyimleri ve Yaratıcı Endüstrilerin Ulusal Ekonomiye Katkısı sektör temsilcileri ve akademisyenler tarafından her yönüyle konuşuldu.

Etkinliğin ikinci gününde ise Tupperware Başkan Yardımcısı ve Dünya Tasarım Organizasyonu (WDO) Gelecek Dönem Başkanı Daud David Kusuma bir konuşma yaptı. Program, Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde AR-GE ve İnovasyon, Stratejik Tasarım ile Tasarım ve Kullanıcı Deneyiminin Yenilikçi Düşünmeye Etkileri başlıklı oturumlar ile sona erdi.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ
More than one Google Analytics scripts are registered. Please verify your pages and templates.