24 Şub 2020

Birleşik Krallık’tan Prof. Sir Mark J. Walport’un İTÜ Ziyareti

Türkiye ve Birleşik Krallık (BK) arasındaki ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için ülkemize gelerek Üniversitemize nezaket ziyareti gerçekleştiren UK Research and Innovation (Araştırma ve İnovasyon-UKRI) Başkanı Prof. Sir Mark Walport İTÜ’de incelemelerde bulundu.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Haber Yayın Tarihi: 24 Şubat 2020

UKRI Başkanı Prof. Sir Mark Wallport, asistanı Duncan Robertson, Türkiye UK Science and Innovation Network (Bilim ve İnovasyon Ağı-SIN) temsilcisi Büşra Afşar’ın yer aldığı heyetin İTÜ nezaket ziyaretine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Cafer Özkul, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema Oktuğ, Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Tükenmez Ergene ve İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp eşlik etti.

İTÜ’nün Birleşik Krallık Kurumlarıyla İş Birliği Daha da İleriye Götürülecek


Prof. Walport, Üniversitemizin Rektörlük Senato Salonunda yapılan toplantıda İTÜ’nün global ve Birleşik Krallık ile iş birlikleri sonucu akademik yayınları, İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki İTÜ Magnet ve İTÜ Çekirdek hakkında ayrıntılı bilgi alarak Üniversitemizin akademi-sanayi iş birliği anlayışı ve girişimcilik ekosistemi konularında bilgilendirildi. 2009-2018 yılları arasında Türkiye ortalamasının çok üzerinde olan BK kurumlarıyla yapılan iş birlikleri sonucu ortaya çıkan 351 akademik yayının atıf ve etkileri hakkında bilgiler verilirken gelecekte akademik iş birliklerinin yanı sıra Ar-Ge ve inovasyon alanlarında da güçlü bir stratejik iş birliği yapılabilmesi için İngiltere ve Türkiye’nin teknopark modelleri üzerine konuşuldu.

İTÜ’de Yapılan Araştırmaların %21,9’u Mühendislik, %11,4’ü Bilgisayar Bilimleri ve %11,2’si Fizik

İTÜ’nün bilimsel araştırma alanlarının yüzdelik dilimleri BK ile yapılan iş birliklerinde ortaya çıkan araştırmalarla orantılı olarak, araştırma alanlarının güvenilirliğini gösteriyor. Mühendislik alanında İTÜ’de gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların oranı genel araştırma alanlarında %21,9 iken, BK ile birlikte gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarda bu oran %22,5’dir. Bilgisayar bilimlerinde İTÜ’de gerçekleştirilen ortak bilimsel araştırmaların oranı genel araştırma alanlarında %11,4 iken, BK ile birlikte ortak gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarda bu oran %13,5’dir. Yine aynı şeklide fizik alanında İTÜ’de gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların oranı genel araştırma alanlarında %11,2 iken, BK ile birlikte gerçekleştirilen ortak bilimsel araştırmalarda bu oran %8,7’dir. En fazla araştırma yapılan mühendislik, bilgisayar bilimleri ve fizik alanlarını da sırasıyla malzeme bilimleri, yer bilimleri, çevre bilimleri ve diğer alanlar takip etmektedir. İTÜ’lü akademisyenlerin içinde bulunduğu yayınların %38,6’sı Elsevier’in Scopus CiteScore verilerine göre 0.1’lik dilimde yer alırken globalde bu yayınların %21,9’u 0,1’lik dilimde en çok atıf yapılan yayınlar listesinde yer alıyor.

Bilim ve İnovasyon Alanında Ufuk Açıcı Fırsatlar

Newton Fonu, İngiltere ve gelişen ekonomiye sahip ülkeler arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğini desteklemek üzere hayata geçirilmiş toplam 735 milyon sterlin bütçeli ve 2021 yılına kadar devam edecek bir programdır. Program, Türkiye’nin de içinde olduğu Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Meksika, Kolombiya, Şili, Türkiye, Malezya, Tayland, Vietnam, Endonezya, Filipinler, Mısır ve Kazakistan ile birlikte 15 ülkede yürütülmektedir. Newton Fonu Türkiye’de “Kâtip Çelebi - Newton Fonu” adı altında yürütülmekte, İngiltere ve Türkiye hükümetleri tarafından desteklenmektedir. Türkiye’de ana yürütücülüğünü TÜBİTAK’ın yaptığı Kâtip Çelebi - Newton Fonu'nun amacı Türkiye ve İngiltere'deki bilimsel araştırma ve inovasyon sektörlerini bir araya getirerek, Türkiye'deki ekonomik kalkınma ve toplumsal refah alanlarında karşılaşılan sorunlara ortak çözümler geliştirmektir. İkili programlar çerçevesinde birlikte araştırma ve inovasyon odaklı çalışmalar yürütecek iki ülke arasında güçlü, sürdürülebilir ve sistematik ilişkiler inşa edilmesi, var olan iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İngiltere ve Türkiye hükümetleri tarafından desteklenen ve 2021 yılına kadar devam edecek olan programa yılda 8 milyon sterlin tahsis edilmektedir.


 

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ
More than one Google Analytics scripts are registered. Please verify your pages and templates.