04 May 2020

Ar-Ge Faaliyetleri

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi
Ar-Ge Faaliyetleri (Tanı kitleri, ilaç ve aşı çalışmaları)

a. KORONA TAKİP SİSTEMİ (KORTSİS)

Bireylerin vücut sıcaklığını anlık ölçmek için koltuk altına takılan ateş ölçer cihazının ölçümleri cep telefonu üzerinden (zaman ve lokasyon verisi de eklenerek) İTÜ Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi sistemlerine aktarılmaktadır. Bu veriler yapay zeka algoritmaları kullanılarak oluşturulan; risk haritası, kaynak analizi gibi çıktılar karar destek sistemi kapsamında sunulmaktadır. Bu proje; İTÜ, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, USHAŞ ve özel sektör iş birliği ile yürütülmektedir.

b. Mediteks Ar-Ge Merkezi – Endüstriyelleşmeye Hazır Üretim Teknolojileri

Nanolif üretiminde elektropsinning işlemine nazaran 30 kat daha etkili çözeltiden üfleme (aerospinner) teknolojisi geliştirilmiştir. Günlük en az 30.000 FFP3 (koyuyucu) maske üretim kapasiteli 150 cm eninde NANOLİF ÜRETİM MAKİNASI imalatı TUBİTAK 118M035 no’lu proje (Endüstriyel Boyutta Nanolif Üretimi İçin Çözeltiden Üfleme Sisteminin Tasarımı, Simülasyonu ve İmalatı) kapsamında devam etmektedir.
Hava filtresi test santrali üniversitemizde mevcut olup, piyasadaki uygun olmayan ürünleri ayırmak için MKEK’e, firmalara ve üniversitelere test hizmeti vermektedir.

c. İTÜ ARI Teknonet’te yapılan çalışmalar aşağıda mevcuttur.

Firma Adı

Web Sitesi

Ürün Adı

Ürün Tanımı

Bioeksen

https://bioeksen.com.tr/tr/

Biospeedy

Covid 19 test kiti üretilmektedir.

Sentromer DNA Teknolojileri

www.sentromer.com

SentroPlex

90 dakikada sonuç alınabilen Covid 19 testi üretilmektedir.


d. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında üniversitemiz; 10 adet proje başvurusu yapmış, 4 adet proje başvurusunda da ortak olarak yer almıştır.

Sıra No

Yürütücü

Proje İsmi

1

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KIZIL

Hızlı ve Yüksek Duyarlı Nanokolloidal Serolojik ve Nazal COVID-19 Test Kitleri

2

Doç. Dr. Ahmet Özgür DOĞRU

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sosyal Kırılganlık Endeksi Temelli Mekansal Karar Destek Sistemi Oluşturulması

3

Doç.Dr. Sevim İŞÇİ TURUTOĞLU

Covid 19 tedavisinde kullanılan Favipravir ilacının tedavi sırasında kontrollü salınımlarını sağlayarak etki süresini uzatma

4

Dr. Öğr. Üyesi İlkay ÖKSÜZ

COVID-19 ile Mücadelede Yerli Termal Kamera Yazılımı ve Donanımı (CORALERT)

5

Araş.Gör.Dr. Deniz ŞAHİN

Yerli ‘SARS-CoV-2 spike protein: ACE2’ yapay antikor bazlı inhibitor tarama kiti geliştirme projesi

6

Doç. Dr. Derya Yüksel İMER

Covid-19 ile Mücadelede Antimikrobiyal Nanolif Filtrelerin Üretimi ve Mobil Hava Sterilizasyon Sisteminin Geliştirilmesi

7

Prof.Dr. Gizem DİNLER DOĞANAY

Covid 19 Hastalığının Tedavisine Yönelik SARS-CoV-2 Viral Spike (S) Proteini ve ACE2 inhibitörlerinin Tasarımı ve Uygulaması

8

Dr. Öğr. Üyesi Emine YAYLALI

Hızlı ve Yüksek Duyarlı Nanokolloidal Serolojik ve Nazal COVID-19 Test Kitleri

9

Doç. Dr. Ali Kılıç

NANOELYAF: Maske Kumaşı Üretim Sistemi Tasarımı ve İmalatı

10

Prof. Dr. Hüseyin TOROS

Artırılmış Gerçeklikle Mesleki ve Uygulamalı Eğitim: Artırılmış Gerçeklik Platformu (ARGEP)Sıra No

Yürütücü

Proje İsmi

1

Dr. Zeynep Erden Bayazıt

CORONATHON TÜRKİYE İNİSİYATİFİ

2

Doç.Dr. Filiz LOKUMCU ALTAY

Virüs Bulaşmasının Önlenmesine Yönelik Biyobozunur Eldiven Ve Koruyucu Mendil Üretimi

3

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU

COVID-19, Sepsis, Septik şok ve ARDS hastalarında oluşan sitokin fırtınasının tedavisine yönelik hemofiltre geliştirilmesi

4

Dr.Öğr. Üyesi Onur ALPTÜRK

COVID-19'a yönelik ilaç ve aşı olma potansiyeli bulunan moleküllerin tespiti ve in-vivo çalışmalara bilgi paketi hazırlanması

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ
More than one Google Analytics scripts are registered. Please verify your pages and templates.