01 Haz 2020

Araştırma Görevlimiz Cihad Delen’e “Wakeham Prize” Ödülü

İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Cihad Delen “The Royal Institution of Naval Architects Wakeham Prize” ödülüne layık görüldü.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Haber Yayın Tarihi: 1 Haziran 2020

Araştırma görevlimiz yüksek mühendis Cihad Delen, gemi inşaatı ve denizcilik alanında uluslararası üne sahip Londra merkezli The Royal Institution of Naval Architects (RINA) tarafından her yıl 35 yaş ve altındaki bir bilim araştırmacısına verilen “Wakeham Ödülü”nü İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şakir Bal danışmanlığında hazırladığı “Telfer’s GEOSIM Method Revisited By CFD” isimli makalesiyle almaya hak kazandı.

Cihad Delen’in ödüle layık görülen makalesi “Telfer’s GEOSIM Method Revisited By CFD”, International Journal Of Maritime Engineering isimli indeksli dergide 2019 yılında yayınlandı.

Araştırmacımızın Gemi Direnci İçin CFD Hesaplamaları Ödül Getirdi

Araştırma alanları arasında gemi direnci ve gemi sevki konularıyla ilgili sayısal ve deneysel belirsizliklerin incelenmesi ve hidrodinamik ekstrapolasyon yöntemlerinin geliştirilmesi gibi çalışmalar Araş. Gör. Delen, araştırmalarını yayınladığı makalesinde Telfer'in gemi direncini tam ölçekte hesapladığı GEOSIM yöntemine Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (Computational Fluid Dynamics-CFD) yaklaşımını uyguladı. KCS (KRISO Konteyner Gemisi) gövdesi üzerinde yaptığı çalışmalarda üç farklı ölçek için k-e türbülans modeli ve URANS (Kararsız Reynolds Ortalama Navier-Stokes) yöntemi ile tam ölçekli analizleri sayısal olarak araştıran Delen, Telfer'in GEOSIM yöntemi ile farklı model ölçeklerinde hesapladığı sayısal sonuçları da kullanarak tam ölçekli gemi direncini tahmin etti. Matematiksel olarak ulaşılan hesaplamaların bulgularının doğrulanması için İTÜ Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı’nda model ölçekte bir deneysel çalışma yapıldı ve Telfer’in GEOSIM yönteminin sonuçları CFD yaklaşımıyla tamamen uyumlu olarak hesaplandı.

Araş. Gör. Cihad Delen Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünden 2012 yılında mezun olan Araş. Gör. Cihad Delen, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği anabilim dalında yüksek lisansını 2015 yılında tamamladı. Delen, doktora çalışmasını aynı anabilim dalında halen sürdürmektedir. Araştırma konuları arasında gemi direnci ve gemi sevki; bunlarla ilgili sayısal ve deneysel belirsizliklerin incelenmesi ve hidrodinamik ekstrapolasyon yöntemlerinin geliştirilmesi bulunan Delen, 2013 yılından bu yana İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve aynı zamanda İTÜ Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak çalışmaktadır.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ
More than one Google Analytics scripts are registered. Please verify your pages and templates.