03 Tem 2020

İTÜ Güzel Sanatlar Liseleri İle İş Birliğinde

Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında sanat eğitimi alanında iş birliği protokolü imzalandı. Sanat eğitimi alanında yapılan iş birliği protokolü ile yetenekli öğrencilere müzik eğitimi verilecek.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Haber Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2020

Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sanat eğitimi alanında ülkenin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, güzel sanatlar alanının ihtiyaç duyduğu sanatsal ve estetik değerlerle şekillenen sanat üretiminde farklı disiplinleri bir arada kullanma imkanı getiren, teori ile pratiği alt yapıya uygun şekilde geliştirme fırsatı veren bir şekilde öğrencilerin eğitim görmesine imkan sağlanması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Toplantı Salonu'nda yapılan imza töreninde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar iş birliği protokolünü imzaladı.

Yetenekli Gençlere Sanat Eğitimi

Protokolle eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak, eğitim programlarının geliştirilmesini, güncellenmesini sağlamak, alan öğretmen yeterliklerinin arttırılmasına katkıda bulunmak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek, özgün sanatsal çalışmalar üretebilen bireyler yetiştirmek de hedefleniyor. Protokol kapsamında, revize edilecek öğretim programlarının pilot okullarda uygulanması sağlanacak. İş birliğiyle üniversite bünyesindeki özel statüye sahip güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin imkanlar dahilinde karşılıklı olarak uygulamalı derslere girmeleri de sağlanacak. Bunların yanı sıra okullardaki çalışmalar hakkında yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik gereken bilgilendirmeler yapılacak. Protokol Yürütme Kurulunun teklifi ile okullarda görevlendirilmesi istenilen okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin atama ve görevlendirmeleri Protokol Danışma Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Protokol Neleri Kapsıyor?

Protokolde yer alan diğer faaliyetler ise şöyle:

- Batı müziği, Türk halk müziği, Türk sanat müziği alanları derslerinin üniversitelerin ilgili konservatuvar ya da fakülteleri tarafından verilmesinin sağlanması,

- MEB tarafından yapılacak olan toplantı, seminer, konferans, ulusal veya uluslararası yarışma, konser ve etkinlikler, teknik gezi gibi farkındalık faaliyetlerine katkı sağlamak,

- Ulusal ya da uluslararası yarışmalarda ve konserlerde görevlendireceği eğitim koçu eşliğinde öğrencilerin hazırlanmalarını ve katılımlarını sağlamak,

- Belirlenen okullarda etkili, verimli ve anlamlı müzik eğitimi için derslerde kullanılacak materyallerin teminine, çalgı bakım onarım, akort gibi yapılmasına ilişkin imkanlar ölçüsünde işbirliği yapmak, üniversitenin ana çalgı öğrencileri tarafından okulda eğitim ve öğretimi verilmeyen çalgıların tanıtılmasını sağlamak.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ
More than one Google Analytics scripts are registered. Please verify your pages and templates.