09 Tem 2020

İTÜ’nün Paydaşı Olduğu “EELISA Avrupa Üniversitesi” Kuruluyor

Avrupa’nın önde gelen 8 partner üniversitesi ile Türkiye’den tek ortağı İTÜ’nün yer aldığı Avrupa Mühendislik, Öğrenimde Yenilikçilik ve Bilim İttifakı’nın (EELISA) hazırladığı Avrupa Üniversitesi projesi Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca onaylandı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Haber Yayın Tarihi: 9 Temmuz 2020

İTÜ’nün paydaşı olduğu ve Avrupa Birliği değerlerini pekiştirmeyi amaçlayan EELISA, Avrupa Üniversitesi oluşturma hedefini gerçekleştirerek, Avrupa yükseköğretim ve Ar-Ge alanlarında, diğer yükseköğretim kurumları için yol gösterici olmayı amaçlıyor. Avrupa Komisyonu tarafından bugün seçildiği açıklanan 24 Avrupa Üniversitesi projesi arasında yer alan EELISA Avrupa Üniversitesi, paydaş üniversitelerin stratejilerini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi hedeflemektedir.

İTÜ’nün Türkiye ortağı olduğu EELISA ittifakı, planlarını AB'deki diğer yükseköğretim kurumlarıyla eş zamanlı uygulamaya başlamak üzere üç yıl boyunca; Erasmus+ Programından 5 milyon Euro ve Horizon 2020 programından 2 milyon Euro olmak üzere toplam 7 Milyon Euro bütçe payına sahip olacak. Her iki programdan sağlanan bu fon ile İTÜ de Avrupa Eğitim Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı arasındaki etkileşimlerin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacak.

EELISA Hakkında

Avrupa devlet başkanları ve başbakanları, 20 Avrupa Üniversitesi kurma fikrini 2017 sonbaharında tartışmaya açtılar. Avrupa Komisyonu konuyu 2018’in ilk aylarından itibaren gündeme aldı ve 2018 sonunda birinci çağrıyı 2019'da ise ikinci çağrıyı yaptı. Birinci çağrıya katılan projeler arasından 17 proje seçilmişti. Bu yıl, İTÜ’nün paydaşı olduğu EELISA Avrupa Universitesi projesi dahil 24 proje seçildi. 3 yıllık ilk dönem denemesinden sonra yapılacak değerlendirmelerde en başarılı görülen 20 Avrupa Üniversitesi daha büyük fonlarla desteklenerek yollarına devam edeceklerdir.
EELISA Avrupa Üniversitesi projesi 9 alt projeden oluşmaktadır: İTÜ, “Eğitim ile Ar-Ge ve İnovasyon arasında köprü” alt projesinin liderliğini üstlenmiş ve diğer alt projelere de katkı vermiştir.

“European Engineering Learning Innovation and Science Alliance (EELISA)” üyesi yüksek öğretim kurumları 180 binden fazla öğrenciyi, 16 bin akademik kadroyu, 11 bin idari personeli ve her yıl 50 bin mezunu temsil etmektedir.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ
More than one Google Analytics scripts are registered. Please verify your pages and templates.