25 Ara 2020

Öğrencimiz Emre Demirtaş’a 2020 TTGV Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülü

Üniversitemizin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde lisans ve yüksek lisans programlarını başarıyla tamamlayan doktora öğrencimiz Emre Demirtaş, “Ekstrüzyon Prosesinde Yüksek Darbe Dayanımlı Polistiren Köpük Malzemesinin Geliştirilmesi” başlıklı yüksek lisans teziyle 2020 TTGV Ödülleri - Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülü’ne değer görüldü.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Ödülleri 2020 kazananları açıklandı. Öğrencimiz Emre Demirtaş’ın Arçelik’te yüksek lisans tezi Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülü’ne değer görüldü. İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde doktora çalışmalarını sürdüren ve aynı zamanda Arçelik’te Ar-Ge uzmanı olarak görev yapan öğrencimizin tez danışmanlığını, öğretim üyemiz Doç. Dr. M. Reza Nofar üstlendi.

İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde lisans ve yüksek lisans programlarını başarıyla tamamlayan, doktora çalışmalarına İTÜ’de devam eden Demirtaş, 2016 yılından itibaren, Arçelik A.Ş. Malzeme Teknolojileri Ar-Ge departmanında çalışıyor. Demirtaş, aday gösterildiği yüksek lisans tez çalışması kapsamında, plastik tüketimini azaltmak ve maliyet avantajı sağlamak amacıyla farklı kimyasal köpürtücü ajanlar kullanılarak, çevre dostu, yeni polimer köpük malzemeler geliştirdi.

Tez çalışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, “Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında tamamladığımız tez çalışmasında, danışmanım Doç. Dr. M. Reza Nofar’ın da büyük katkılarıyla; hafif, çevreci, enerji tasarrufu ve maliyet avantajı sağlayan polimer köpük malzemeler geliştirdik. Tez çalışması ışığında, Arçelik’te farklı departmanlardan disiplinlerarası ekiplerle yaptığımız yoğun çalışmalar sonucunda, polimer köpük parçaları Arçelik’in yurtiçi ve global işletmelerinde devreye aldık. Patentlediğimiz köpürtme çalışmalarıyla, plastik tüketimini ve karbon ayak izini azaltarak, Arçelik’in “Dünyaya saygılı, dünyada saygın” vizyonu ile yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağladık. Başta danışman hocam Doç. Dr. M. Reza Nofar’a, Arçelik’te çalışmamızı destekleyen ve yönlendiren yöneticilerime, tez çalışmamda ve seri üretime alma aşamasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim,” dedi.

Tez hakkında

“Ekstrüzyon Prosesinde Yüksek Darbe Dayanımlı Polistiren Köpük Malzemesinin Geliştirilmesi” başlıklı tez çalışmasının sonuçları, enjeksiyon köpürtme presesiyle plastik parça seri üretiminde kullanılmaktadır. Geliştirilen uygulama ile plastik parçalarda % 5-10 arasında hafiflik ve üretiminde % 20-30 enerji tasarrufu sağlanarak çevre dostu ve sürdürülebilir ürünler elde edilmiştir. Köpürtme teknolojisi, 2018 yılından itibaren Arçelik’in yurtiçi ve yurtdışı işletmelerinde farklı parçalar için seri üretime alınarak, 20 milyondan fazla köpürtülmüş çevre dostu parça üretilmiş ve 3 milyon TL’den fazla maliyet iyileştirmesi gerçekleşmiştir. Plastik hammadde tüketiminde yılda 320 ton azalma, CO2 emisyonunda ise yılda 500 ton azalma sağlanmıştır. Köpürtülmüş parçaların seri üretimi devam etmekte olup; köpürtme teknolojisinin enjeksiyon prosesi dışındaki Arçelik uygulamalarına da yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

2020 TTGV Ödüllerini kazananlara, ödül web sayfasından (https://www.ttgvodulleri.org/) ulaşabilirsiniz.


İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ
More than one Google Analytics scripts are registered. Please verify your pages and templates.